Етикети: спор

Окончателно решение по спора за търговска марка QQ

Окончателно решение по спора за търговска марка QQ

Търговската марка QQ за автомобили близо десетилетие е била предмет на спор между китайския производител на коли Chery и най-голямата социална медийна компания в Китай Tencent, широко известна със своя онлайн инструмент за изпращане...

Оспорена регистрация на европейска марка

Оспорена регистрация на европейска марка

Заявител на европейска марка желае да регистрира фигуративната марка, представена по-долу за класове 29, 35 (реклама, търговски агенции, франчайзинг, износ и внос) и клас 39 (транспорт, складиране и дистрибуция на пилета). Опонентите оспорват регистрацията,базирайки...

СОИС

Спорове, свързани с традиционни знания

Възможно е да възникнат спорове между притежателите на традиционни знания и умения и ползвателите, относно собствеността и контрола, достъпа и разпределянето на ползите от тези традиционни знания. Тези спорове са относително комплексни, тъй като...

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНАТА ЮРИСДИКЦИЯ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА В ИНТЕРНЕТ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНАТА ЮРИСДИКЦИЯ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА В ИНТЕРНЕТ

В решението си по дело C-170/12 Европейският съд се произнесе по поставени му от френския касационен съд въпроси относно компетентната юрисдикция при нарушение на авторски права, реализирано в интернет. С решението си ЕС като...