Етикети: спорове

спор за търговска марка

Големия срещу Малкия Йейл – спор за търговска марка

Едната образователна институция е величествен университет, простиращ се на 835 акра, където хиляди студенти изучават всичко от древни философии до нови технологии. Другата е скромна академия с локации в няколко крайградски търговски центъра, където...

Apple и Amazon прекратиха делото за app store

Apple и Amazon прекратиха делото за app store

Според съобщение от Агенция Ройтерс, Apple Inc и Amazon.com Inc наскоро са прекратили съдебния процес, който водят от години. В рамките на делото, заведено през март 2011г., Apple обвинява Amazon в злоупотреба с наименованието...

България е в списък 301 на наблюдаваните страни през 2013 г.

България е в списък 301 на наблюдаваните страни през 2013 г.

България е предприела само ограничени стъпки в отговор на настоятелните опасения от страна на САЩ по отношение нарушаването на права на интелектуална собственост. В България пиратството в интернет продължава да буди сериозно и нарастващо...

Отхвърлено решение за недействителност на европейски промишлен дизайн

В своето решение Трети Апелативен Борд поддържа обжалването и анулира Решение за недействителност, с което се обявява недействителност на регистриран дизайн на Общността (‘RCD’), а именно европейски дизайн No.1 603 382-0001, за ‘комбайни’. Фактологични...

OHIM

Решенията на OHIM под микроскоп

Като част от постоянния ангажимент на OHIM да осигурява възможно най-добро качество на услугите, предоставяни от Ведомството и в съответствие с Ключова инициатива 25 от Стратегическия план, бе инициирано ново проучване, което да проследи...

Имитация на детски шампоан „ПА-ПА”

Имитация на детски шампоан „ПА-ПА”

През 2010 г. Комисията за защита на конкуренцията образува производство по искане на «АЛЕН МАК» АД и наложи имуществена санкция за имитация на «ТИ ЕЙЧ ЕС КОЗМЕТИКС» ЕООД, Пловдив, в размер на 143 220...

ВАС отмени санкция на Е.ОН

ВАС отмени санкция на Е.ОН

ВАС отмени санкция на Е.ОН Продажби АД През м. март 2011 г. Комисията за защита на конкуренцията установи, че Е.ОН България Продажби АД необосновано е отказало да доставя електрическа енергия в имота на „Готар...

КЗК разреши Фикосота да придобие Итал Фууд

КЗК разреши Фикосота да придобие Итал Фууд

КЗК разреши Фикосота Синтез да придобие Итал Фууд Индъстри Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на самостоятелен контрол от страна на «Фикосота Синтез» ООД, Шумен,...

медиация

Влиза в действие услуга на OHIM по медиация

Официалното влизане в сила на новата услуга за медиация на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM се случи на 24 октомври 2011г. Пълните подробности относно услугата за медиация са достъпни на уебсайта на...

Промяна на продуктите в заявки за дизайн на Общността

Промяна на продуктите в заявки за дизайн на Общността

Установена практика на OHIM е, експерт на ведомството да може да променя посочените продукти в заявка за регистриран дизайн на Общността (RCD) без преди това да се консултира със заявителя. Тази практика е заложена...