Етикети: Софийска вода

Kолективен иск срещу Софийска вода

Kолективен иск срещу Софийска вода

Kолективен иск срещу Софийска вода АД е предявила Комисията за защита на потребителите Комисия за защита на потребителите, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу „Софийска вода”АД за прогласяване на неравноправността, респективно...

Особен залог върху 31 марки на „168 ЧАСА” ЕООД

Особен залог върху 31 марки на „168 ЧАСА” ЕООД

На 05.07.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан първи по ред особен залог в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, по отношение на следните марки, собственост на „168 ЧАСА” ЕООД: 168 ЧАСА, рег.№ 935У ЗЛАТЕН...

Солидарна отговорност между наемателите и собствениците

Солидарна отговорност между наемателите и собствениците

Изискването за поемане на солидарна отговорност между наемателите и собствениците на водоснабдени имоти към ВиК операторите противоречи на конкуренцията Комисията за защита на конкуренцията прие с решение становище за съответствието с правилата на конкуренцията...