Етикети: сорт растение

Съдебна забрана срещу нарушител на сорт праскова

Съдебна забрана срещу нарушител на сорт праскова

През 2014г. в рамките на предварително ex parte производство пред Първоинстационен съд на Венеция, специализирано отделение за търговски производства и такива във връзка със законодателството за интелектуална собственост, Съдът уважава искането на ищеца за...

Проект за нов Наказателен кодекс

Проект за нов Наказателен кодекс

Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова представи в Министерски съвет проектът за нов Наказателен кодекс. В частта престъпления против интелектуалната собственост са предвидени следните текстове: Раздел VІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ Плагиатство...