Указания на Генералния адвокат относно сертификатите за допълнителна закрила (СДЗ) на комбинирани продукти

Генералният адвокат изрази становище по две запитвания от Великобритания относно прилагането на сертификатите за допълнителна закрила за комбинирани продукти (Регламент 469/2009), (Medeva BV срещу генералния експерт на патенти, дизайни и марки (Дело C-322/10) и...