Етикети: Световна организация по интелектуална собственост

СОИС

Нова индивидуална такса – Индия

Правителството на Индия е подало декларацията, посочена в чл. 8(7) на Протокола, с която изисква получаването на индивидуална такса при посочване на Индия, в международна заявка или при посочване, последващо международна регистрация или по...

Промяна в размера на индивидуалната такса – Австралия

Промяна в размера на индивидуалната такса – Австралия

1. Правителството на Австралия е подало уведомителна декларация до Генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), с която се изменя размера на индивидуалните такси, платими по отношение на Австралия в съответствие с...

индустриална собственост

Нова такса на ЕПВ за проучване по заявки, подадени по Договора за патентно коопериране (РСТ)

В циркулярно писмо от 27.02.2012 г. Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) информира българското Патентно ведомство в качеството му на получаващо ведомство по РСТ за нов размер на таксата за проучване на Европейското патентно...