ЕК предлага 100млрд евро бюджет по програма за иновации

Европейският научноизследователски съвет (ЕНС) стартира реализацията на новата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации за периода 2021 – 2027 г. „Хоризонт Европа„.