Етикети: пшеница

Заявка за нов сорт пшеница на „К. Малков”, Садово

Заявка за нов сорт пшеница на „К. Малков”, Садово

  В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана заявка в раздел Нови сортове растения: № 921 – ПШЕНИЦА СОРТ „НИКИБО” със заявител Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”, Садово и със селекционери Дора...

Новини БПВ

Новини БПВ

В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана заявка в раздел Нови сортове растения: № 925 – ПШЕНИЦА СОРТ „ГТП РАДА” с притежател ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ, Генерал Тошево, и селекционери Николай А. Ценов, Костадин В....

ДУНАВИЯ – нов сорт пшеница на „Образцов Чифлик“, Русе

ДУНАВИЯ – нов сорт пшеница на „Образцов Чифлик“, Русе

В брой 6/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана заявка в раздел Нови сортове растения: № 913 – ПШЕНИЦА СОРТ „ДУНАВИЯ” с притежател ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК”, Русе, със...

индустриална собственост

СЕРТИФИКАТИ ЗА НОВИ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ – БПВ

В брой 6/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за издаден Сертификат за нови сортове растения № 11016 – ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА СОРТ „НИКОЛАЙ” с притежател Селскостопанска Академия София,  селекционери Дора...

Секторен анализ на пазарите

Секторен анализ на пазарите

Секторен анализ на пазарите по веригата „пшеница – пшенично брашно – масов пшеничен хляб” Комисията за защита на конкуренцията прие секторен анализ на конкурентната среда на взаимосвързаните пазари по веригата „пшеница – пшенично брашно...

Проверка в Съюз на българските мелничари

Проверка в Съюз на българските мелничари

Проверка в офиса на сдружение Съюз на българските мелничари Комисията за защита на конкуренцията извърши проверка в офиса на сдружение Съюз на българските мелничари. Проверката е предприета в рамките на образувано производство за разследване...