Продължителност на авторско право и попадане в публичния домейн

Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO е от ведомствата с най-голяма активност в социалните мрежи. Наред с чисто информативните публикации, свързани с дейността на организацията, EUIPO публикува и кратки любопитни материали, които предизвикват...