Етикети: проект на Закон

Българската национална група на AIPPI за неприемлив законопроект изработен от Министерство на икономиката

Българската национална група на AIPPI за неприемлив законопроект изработен от Министерство на икономиката

Официално възражения към Проект на Закон за представителите по индустриална собственост,изработен от министерство на икономиката, публикуван за обществено обсъждане на 20.05.2015г. от българската национална група на AIPPI На 20.05.2015г. на уебсайта на Патентно Ведомство...

Със заповед на председателя на Патентното ведомство е създадена работна група

Със заповед на председателя на Патентното ведомство е създадена работна група

Със заповед на председателя на Патентното ведомство е създадена работна група, която да изработи проект на Закон за камарата на представителите по индустриална собственост. За създаването на законопроекта работната група ще стъпи на изготвения...