Изменения в правилника за търговските марки и патенти

Канадското Ведомство по интелектуална собственост  напомня, че  последните изменения на Правилника за търговски марки и на членове 16 и 17 от Правилника за дейността на Патентите влизат в сила от 1 април 2014 година....