БПВ – мерки за превенция на коронавирус

На своята уеб страница, Патентно ведомство на Република България публикува следните МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС