Насоки за съответствие на корпоративните програми

Насоки за съответствие на корпоративните програми с правилата на конкуренцията Комисията за защита на конкуренцията прие Насоки относно корпоративните програми за съответствие с правилата на конкуренцията. Целта на документа е да помогне на бизнеса...