Етикети: потребители

Такси за копиране за лично ползване – баланс между правата на потребители и творци

Такси за копиране за лично ползване – баланс между правата на потребители и творци

Според необвързваща резолюция, приета от членовете на Европейския парламент, разпоредбите в страните членки на ЕС относно копирането за частно използване, напр. на музика, видео и филми, трябва да се хармонизират. ЕП призовава Комисията и страните членки да дадат възможност на купувачите да бъдат изчерпателно информирани за размера и целта на таксите, които плащат при закупуване […]

Промени в практиката на OHIM – подновяване действието на марка

Промени в практиката на OHIM – подновяване действието на марка

Тази част на Насоките е напълно нова, предназначението и е да предостави подробна информация относно стъпките, от които се състои процеса по подновяване. Като цяло няма значителни промени в практиката; все пак, счетено е,...

OHIM

Немското ведомство за патенти и търговски марки вече е част от Хармонизираната база данни за стоки и услуги

Считано от 12 ноември, Немското ведомство за патенти и търговски марки (DPMA) е част от Общата хармонизирана база данни за стоки и услуги при класифицирането на търговски марки. В резултат на разширението, немски преводи...

Все повече нарушени търговски марки

Все повече нарушени търговски марки

Докато повечето потребители от Европейския съюз са наясно, че луксозни стоки от висок клас, продавани на ниски цени най-вероятно не са оригинални и нарушават търговски марки, те все още могат да се подведат и...

ohim и Българско патентно ведомство

Ведомството за европейски марки и дизайни, домакин на международни срещи

Няколко работни групи на Фонда за сътрудничество си дадоха среща в централата на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM между 9-11 октомври, с представители на национални ведомства от ЕС, потребителски асоциации и специална...

Корея, Турция, Мексико, Норвегия и Мароко гарантират актуалност на приложението TMview

Корея, Турция, Мексико, Норвегия и Мароко гарантират актуалност на приложението TMview

В рамките на скорошния кръг от срещи с международни ведомства и организации за интелектуална собственост в Женева, Президентът на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, г-н Кампинос, е подписал допълнения към меморандумите за...

ohim интелектуална собственост

Резултати от проучването за удовлетвореност на потребителите на OHIM

Резултатите от шестото Проучване за удовлетвореност на потребителите на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM вече са достъпни на уеб страницата на Ведомството. Проучването за удовлетвореност на потребителите има за цел да измери...

ohim интелектуална собственост

Анкета за удовлетвореност на потребителите 2012

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM вече провежда своята Анкета за удовлетвореност на потребителите, покриваща дейностите на Ведомството през 2012г. Анкетата е част от ангажимента на OHIM да подобрява качеството на своите услуги...

Документален филм „Културата на фалшифицирането“

Документален филм „Културата на фалшифицирането“

Фалшифициране на всякакъв вид стоки се е превърнало в практика, хиляди хора са ангажирани в производството на т.нар. фалшификати. За съжаление, много малка част от потребителите осъзнават колко опасно за тяхното здраве би могло...

Проучвания на OHIM за удовлетвореност на потребителите

Проучвания на OHIM за удовлетвореност на потребителите

За период от малко повече от два месеца, между май и юли тази година, Ведомството за европейски марки и дизайни възложи провеждането на проучване, за да се запознае с вижданията на потребителите относно няколко...