Европейската комисия с план за действие относно интелектуалната собственост

Европейската комисия публикува новия си План за действие относно интелектуалната собственост, който определя пет ключови области за развитие през следващите години.