Обществен семинар „Как да разбираме докладите и писмените становища на ЕПВ”

Европейско Патентно Ведомство, Берлин