Етикети: ООН

Декларация на ООН за правата на коренното население

Декларация на ООН за правата на коренното население

През последните десетилетия се открояват редица постижения на науката и медицината,  до които всъщност се е достигнало посредством контактуване с определени малки местни общности или коренното население на дадена територия. Традиционните знания, които тези...

Борбата с организираната престъпност, корупцията и прането на пари

Борбата с организираната престъпност, корупцията и прането на пари

Парламентът предложи план за действие на ЕС за 2014—2019 г., определящ мерките за борба с организираната престъпност, корупцията и прането на пари. Изземването на финансовите активи на мрежите на организираната престъпност и задушаването на...