Търговски марки като обект на обезпечение

БИ СИ СИ ХЕНДЕЛ ООД получиха забрана за разпореждане с правата върху търговска марка ЕЛЕНА в полза на ЙОТОВИ ООД наложена от частен съдебен изпълнител в гр. Сливен, с вписването на марката ЕЛЕНА като...