Етикети: обезпечителна мярка

Oбезпечителна мярка върху марка на СОФИЯМИЛК ТРЕЙДИНГ

Oбезпечителна мярка върху марка на СОФИЯМИЛК ТРЕЙДИНГ

На 23.09.2013г. в Държавния регистър на марките е вписана първа обезпечителна мярка, а именно – забрана за разпореждане с правата на притежателя „СОФИЯМИЛК ТРЕЙДИНГ” АД по отношение на марка: ОТ ЕДНО ВРЕМЕ ПРОДУКТИ С...

ЕЛЕКТРА ЕЛЕКТРОНИКС ООД с обезпечителна мярка

ЕЛЕКТРА ЕЛЕКТРОНИКС ООД с обезпечителна мярка

На 10.09.2013г. в Държавния регистър на марките е вписана първа обезпечителна мярка, а именно – забрана за разпореждане с правата на притежателя „ЕЛЕКТРА ЕЛЕКТРОНИКС” ООД по отношение на марка: Electra, рег.№61025   Източник: Патентно...

БРАВО ООД със забрана за разпореждане с марки „БРАВО”

БРАВО ООД със забрана за разпореждане с марки „БРАВО”

На 17.04.2013г. в Държавния регистър на марките е вписана обезпечителна мярка – забрана за разпореждане с правата върху  марката от нейния притежател „БРАВО” ООД, наложена от ЧСИ Росица Апостолова, по отношение на следните марки:...

„ТРИПЪЛ Е” ООД с наложен запор върху марка

„ТРИПЪЛ Е” ООД с наложен запор върху марка

На 27.02.2013г. в Държавния регистър на марките е вписана обезпечителна мярка, наложена от частен съдебен изпълнител Милен Бъзински, а именно – забрана на притежателя „ТРИПЪЛ Е” ООД да се разпорежда с правото върху марка...

изключително право върху марка

ЗАБРАНА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С МАРКА НА „ХЕМУС ГРУП” ООД

На 07.03.2013г. в Държавния регистър на марките е вписана обезпечителна мярка – забрана за разпореждане с правата върху марката VEGA, рег. № 62979, от нейния притежател „ХЕМУС ГРУП” ООД, Твърдица, наложена от ЧСИ Павел...