Актуализирана секция „Нови породи“ в портала за интелектуална собственост IP Bulgaria

Националният портал за интелектуална собственост IP Bulgaria си е поставил за задача да стимулира интереса на обществеността към научни изследвания, проучвания, анализи и обучения в областта на интелектуалната собственост, иновациите, трансфера на технологии, стандартизациите...