Етикети: Ницска класификация

закрила на интелектуална собственост

Онлайн семинар по Taxonomy – потребителската перспектива

Онлайн семинар, организиран от Академията на OHIM за инструмент Taxonomy, ще се проведе на 24 юли, сряда, от 11ч. Семинарът ще бъде отворен за всички заинтересовани потребители на http://directo.avanzo.com/oami_201307XX/, а всеки който иска да...

DesignClass

Хармонизация на Ведомството за индустриална собственост на Чехия

Ведомството за индустриална собственост на Република Чехия вече е част от Общата хармонизирана база данни за класификация на стоки и услуги. В резултат на това пълният превод на чешки език на Общата хармонизирана база...

TMclass, търговски марки

Корейското ведомство за интелектуална собственост се присъедини към TMclass

Корейското ведомство за интелектуална собственост (KIPO) е последното ведомство, присъединило се към TMclass. TMclass е онлайн инструмент, базиран на Ницската класификационна система, който помага на потребителите правилно да класифицират стоки и услуги, когато подават...

DesignClass

Euroclass вече носи името TMclass

Глобалният инструмент за класификация Euroclass вече е с променено име – TMclass. Инструментът е разработен като част от инициативите на Фонда за сътрудничество и Конвергентната програма в рамките на OHIM. Решението за тази промяна...

След дълги колебания практиката на експертизата от 1 март се хармонизира с европейската практика

След дълги колебания практиката на експертизата от 1 март се хармонизира с европейската практика

Това съобщение е част от информационна кампания, която Патентното ведомство на Република България предвижда да проведе с оглед предстоящата промяна на практиката във връзка с посочване в заявка за регистрация на марка на заглавието...

ohim и Българско патентно ведомство

Обхват на класовете – класификация на стоки и услуги

Последното издание на бюлетина IPC&C (сътрудничество и конвергенция) се фокусира върху споразумението, постигнато от експерти от национални ведомства по интелектуална собственост, потребителски организации и OHIM, относно принципите на нова обща практика в Конвергенцията по...

Десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите

Десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите

В рубриката „Марки – Класификации” на сата на БЪЛГАРСКОТО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО публикуван преводът на български език на Десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марките (Ницска класификация)....

ohim интелектуална собственост

Десето издание на Ницска класификация

От 1-ви януари 2012г., OHIM ще започне прилагането на Ницска класификация. Заявки, подадени преди тази дата няма да бъдат рекласирани, дори ако заявителят подаде съответното искане. Също така, при подновяване няма да бъдат рекласирани...