Етикети: НЗОК

Национална здравноосигурителна каса не е извършила нарушение

Национална здравноосигурителна каса не е извършила нарушение

Национална здравноосигурителна каса не е извършила нарушение по отношение на Методиката за определяне цените на лекарствата, установи Комисията за защита на конкуренцията. В Комисия за защита на конкуренцията са образувани производства  по искане на...

КЗК

Закона за лечебните заведения

Закона за лечебните заведения и свързаните с него нормативни актове, подложени на проверка. Комисията за защита на конкуренцията се самосезира и ОБРАЗУВА производство № КЗК/701/2013 по застъпничество за конкуренцията за оценка за съответствието с...

НЗОК ограничава конкуренцията

НЗОК ограничава конкуренцията

НЗОК ограничава конкуренцията на пазара на медицински изделия и лишава пациентите от избор Комисията за защита на конкуренцията прие становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на „Методика за договаряне на стойността, до която...

НЗОК ограничава конкуренцията между аптеките

НЗОК ограничава конкуренцията между аптеките

НЗОК ограничава конкуренцията между аптеките Комисията за защита на конкуренцията прие становище по „Образец на типов договор” между НЗОК и аптеките като търговци на дребно с лекарствени средства, реимбурсирани от касата. Образецът на типов...

Kартелно споразумение на пазара на касови апарати

Kартелно споразумение на пазара на касови апарати

Kартелно споразумение на пазара на касови апарати КЗК санкционира 4 дружества за картелно споразумение на пазара на касови апарати Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции от 503 280 лв. на Датекс” ООД,...

ВАС потвърди злоупотреба с господстващо положение

ВАС потвърди злоупотреба с господстващо положение

ВАС потвърди злоупотреба с господстващо положение от страна на НЗОК В свое производство от м. юли 2010 г. Комисията за защита на конкуренцията установи, че Национална здравноосигурителна каса е нарушила забраната за злоупотреба с...