Етикети: неравноправни клаузи

В и К дружествата да променят клаузи във вреда

В и К дружествата да променят клаузи във вреда

Комисия за защита на потребителите изиска от В и К дружествата да променят клаузи във вреда на потребителите Два вида неравноправни клаузи присъстват във всички общи условия на ВиК дружествата в страната констатира обстоен...

закрила на интелектуална собственост

Неравноправни клаузи в договорите на електроразпределителните дружества

Установени са две нови неравноправни клаузи в Общите условия на договори на електроразпределителни дружества Комисията за защита на потребителите разгледа Общите условия на всички електроразпределителни дружества. На свое заседание днес след обсъждане Комисията реши,...

Върховният касационен съд потвърди за неравноправни клаузи

Върховният касационен съд потвърди за неравноправни клаузи

Върховният касационен съд потвърди за неравноправни клаузи на ЧЕЗ Разпределение България  АД С окончателно решение Върховният касационен съд потвърди становището на Комисията за защита на потребителите (КЗП) за обявяване на съществуващи неравноправни клаузи в...