Етикети: нарушаване на конкуренцията

Секторен анализ на пазарите

Секторен анализ на пазарите

Секторен анализ на пазарите по веригата „пшеница – пшенично брашно – масов пшеничен хляб” Комисията за защита на конкуренцията прие секторен анализ на конкурентната среда на взаимосвързаните пазари по веригата „пшеница – пшенично брашно...

Проверка в Съюз на българските мелничари

Проверка в Съюз на българските мелничари

Проверка в офиса на сдружение Съюз на българските мелничари Комисията за защита на конкуренцията извърши проверка в офиса на сдружение Съюз на българските мелничари. Проверката е предприета в рамките на образувано производство за разследване...