Етикети: музика в интернет

Лeгално използване на музика в интернет – част 3

Лeгално използване на музика в интернет – част 3

ГЛАВА ТРЕТА – ПРАКТИКИ НА ЛЕГАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКА В ИНТЕРНЕТ Лeгално използване на музика в интернет – част 3 В тази глава ще бъдат засегнати съществуващите практики за легално разпространение на музика в...

Лeгално използване на музика в интернет – част 2

Лeгално използване на музика в интернет – част 2

ГЛАВА ВТОРА – ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В МУЗИКАТА  В настоящата глава ще разгледаме как се управляват  авторските и сродните права над музикалните произведения в интернет. Защитата на интелектуалната собственост се изразява в конкретни действия и...