Организации за колективно управление на права. МУЗИКАУТОР

Увод Днес е изключително трудно един автор сам да защитава своите авторски права и да следи за нарушаването им. Нелека е задачата и да сключва договори с всеки един ползвател на неговите произведения. От...