МобилТел привлича клиенти по нелоялен начин

МобилТел привлича клиенти по нелоялен начин Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 36, ал. 2 от ЗЗК, от страна на „Мобилтел” ЕАД и наложи имуществена санкция в размер на 440 049...