Решение № АКТ-620-05.06.2012 -забрана за нелоялна конкуренция

Дата на решение: 05.06.2012 г. Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК) – „БТК“ АД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29 от ЗЗК) – „БТК“ АД;...