Мобилно приложение за достъп до патентна информация

Европейското патентно ведомство улеснява обществения достъп до своите богати източници на патентна информация с безплатно мобилно приложение, което допълва ежегодно издавания Patent Index.