Правила на ЕС относно прилагане на митнически контрол за закрила на права на интелектуална собственост

От 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз по този начин придоби статут на „трета страна“. Споразумението за оттегляне предвижда преходен период, който приключва на 31 декември 2020 г. До...