Етикети: министерски съвет

Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

Министерски съвет е излязъл с предложение за проект на Закон за представителите по индустриална собственост. Проекта е публикуван на официалния уебсайт на Министерски съвет. Ето и част от него: Проект Глава първа на Закон...

Проект на Споразумение за Единен патентен съд – текст от 11.01.2013 г с корекция от 29.01.13 г.

Проект на Споразумение за Единен патентен съд – текст от 11.01.2013 г с корекция от 29.01.13 г.

Патентното ведомство предлага за обществено обсъждане проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за Единен патентен съд, което предстои да бъде подписано на 19 февруари 2013 г. от държавите...

регистрация на марки

СЪБИРАТ СЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТЕМИ, КОИТО ДА ЗАЛЕГНАТ В ДНЕВНИЯ РЕД ЗА РАБОТАТА НА СЪВЕТА ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПРЕЗ 2013 Г.

С Постановление на Министерски съвет № 267/26.10.2012 г. е създаден Съвет за защита на интелектуалната собственост към Министерски съвет. Съветът е консултативен орган за осъществяване координация и сътрудничество между държавните институции, органите за местно...