Регистрациите на Международни Търговски Марки достигнаха един милион

Женева, 11 Май, 2009г.
PR/2009/589