Г-жа Венета Шамандура, началник на отдел „Международнa регистрация на марки“ в Националното патентно ведомство пред ipbulgaria.com

Както вече IP Bulgaria информира, г-жа Венета Шамандура бе единодушно избрана за заместник-председател на петата сесия на Комитета на експертите на Специалния съюз за международна класификация на образните елементи на марките (Виенски съюз), която...