Етикети: международна класификация на стоките

единен патент

Какво е важно да знаем за регистрацията на европейски промишлен дизайн?

Да притежаваме регистриран промишлен дизайн ясно показва на нас и на нашите конкуренти какво е било създадено и кога се е случило това. Правото може да се подновява за срок от 25 години и...

След дълги колебания практиката на експертизата от 1 март се хармонизира с европейската практика

След дълги колебания практиката на експертизата от 1 март се хармонизира с европейската практика

Това съобщение е част от информационна кампания, която Патентното ведомство на Република България предвижда да проведе с оглед предстоящата промяна на практиката във връзка с посочване в заявка за регистрация на марка на заглавието...