Етикети: марки и дизайни

Електронно подаване на заявки за регистрация на марки

Електронно подаване на заявки за регистрация на марки

В рамките на Фонда за сътрудничество Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) и Патентното ведомство са разработили инструмент за електронно подаване на заявки за регистрация на марки. Предвижда се инструментът за...

единен патент

Конференция по марки и дизайни в Европа 2013

Академията по европейско право /ERA/ организира на 7 – 8 октомври 2013г. в Аликанте ежегодната Конференция по търговски марки и дизайни в Европа. Основната ѝ цел тази година е да подготви работещите в областта...

ohim и Българско патентно ведомство

European TMDN COMMON GATEWAY – общ портал на OHIM към Европейската мрежа за марки и дизайни

В края на изминалата 2012 г. стартираха първите електронни инструменти за търсене по програмата Cooperation Fund на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайни)- OHIM: E-learning – информация за закрилата на...

Българското патентно ведомство прави реклама на частна организация

Българското патентно ведомство прави реклама на частна организация

Българското патентно ведомство направи реклама на Академията по европейско право и организираната от нея на 15 и 16 ноември 2012г. в Аликанте  Конфеpенция по марки и дизайни в Европа. Събитието се провежда ежегодно и...