hfhfhfhfhfh

Етикети: малки и средни предприятия

Първи научно-технологичен парк в България

Първи научно-технологичен парк в България

Правителството отне от Министерството на отбраната, поради отпаднала нужда, имоти в София, обяви ги за частна държавна собственост и реши да бъдат внесени като непарична вноска в капитала на „София Тех Парк” АД. Имотите...

Седма международна конференция „Иновациите и творчеството на жените – възможност за дизайн за малките и средни предприятия и регионите“

Седма международна конференция „Иновациите и творчеството на жените – възможност за дизайн за малките и средни предприятия и регионите“

На 20-21 март във Варшава се проведе конференция, организирана от Полското Патентно Ведомство, посветена на ролята на дизайна в развитието на регионите и предприятията. По време на срещата бяха обсъдени въпроси относно възможността за...

Марка на Общността – Kelstone, добрият пример

Малките и средни предприятия са гръбнака на системата за Марка на Общността , и специалистите от Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM искат да разберат как защитата на марки на Общността се отразява...