Етикети: Лекарствен продукт

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH&CO.KG, F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, ASTRAZENECA AB със сертификат за допълнителна закрила

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH&CO.KG, F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, ASTRAZENECA AB със сертификат за допълнителна закрила

В Патентно Ведомство е постъпила заявка от фармацевтичната компания  BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH&CO.KG за удължаване срока на действие на сертификат за допълнителна закрила върху НОВИ ЕСТЕРИ НА ТИЕНИЛКАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ С АМИНОАЛКОХОЛИ, ТЕХНИ КВАТЕРНЕРНИ ПРОДУКТИ, ПОЛУЧАВАНЕ...

Merck Sharp & Dohme Corp удължава срока на действие на сертификат за допълнителна закрила върху лекарствен продукт

В Патентно Ведомство е постъпила заявка от фармацевтичната компания  BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH&CO.KG за удължаване срока на действие на сертификат за допълнителна закрила върху АЗАЦИКЛОХЕКСАПЕПТИДИ Основният патент, въз основа, на който е издаден сертификата за...

индустриална собственост

Заявки за допълнителна закрила – БПВ

На 10.07.2013Г. в Патентно Ведомство е постъпила заявка за сертификат за допълнителна закрила върху ХИБРИДНА И ТАНДЕМНА ЕКСПРЕСИЯ НА ПРОТЕИНИ ОТ NEISSERIA SP на фармацевтична компания  NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. Основният патент, въз основа...

AVENTIS PHARMA S.A. със заявка за допълнителна закрила върху противотуморни комбинации

AVENTIS PHARMA S.A. със заявка за допълнителна закрила върху противотуморни комбинации

На 13.05.2013г. в Патентно Ведомство е постъпила заявка за сертификат за допълнителна закрила върху ПРОТИВОТУМОРНИ КОМБИНАЦИИ СЪДЪРЖАЩИ VEGF-TRAP И 5FU ИЛИ ЕДНО ОТ ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ на фармацевтична компания  AVENTIS PHARMA S.A., Франция. Основният патент, въз...

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY със заявака за сертификат за допълнителна закрила върху свой лекарствен продукт

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY със заявака за сертификат за допълнителна закрила върху свой лекарствен продукт

На 27.03.2013г. в Патентно Ведомство е подадена заявка за сертификат за допълнителна закрила върху С-АРИЛ ГЛЮКОЗИДИ КАТО ИНХИБИТОРИ НА SGLT2 И МЕТОД, от името на американската фармацевтична компания  BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY. Основният патент, въз основа,...

Сертификати за допълнителна закрила – новини от БПВ

Сертификати за допълнителна закрила – новини от БПВ

Сертификати за допълнителна закрила Int.Cl. A61K39/095 (2012.01) GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., RIXENSART, RUE DE L’INSTITU1` 89, (BE) Искра Владимирова Христова, Мира Ангелова Христова Полизахарид от Neisseria meningitis група А, конюгиран с протеинов носител, при...