Имитация на локум

Имитация на локум е изтеглена от пазара Решение № АКТ-679-12.06.2013 На 12.06.2013 г. Комисията за защита на конкуренцията се произнесе по по преписка № КЗК-289/2013 г., по искане на „Локум цветен” АД, гр. Горна...