КЗК разреши концесия върху Пристанищен терминал

КЗК разреши концесия върху Пристанищен терминал „Бургас Запад“ Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация чрез придобиване на контрол от страна на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД посредством сключване на договор за концесия върху Пристанищен...