Етикети: конкуренция

Среща на Междуправителствена група

Среща на Междуправителствена група

Среща на Междуправителствена група от експерти по конкурентно право Председателят на КЗК – г-н Петко Николов, участва в Тринадесетата среща на Междуправителствената група от експерти по конкурентно право към УНКТАД, която се провежда от...

КЗК разреши Сабтоун Инвестмънтс да придобие Престиж-96

КЗК разреши Сабтоун Инвестмънтс да придобие Престиж-96

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на пряк самостоятелен контрол от страна на Сабтоун Инвестмънтс С.а.р.л., Люксембург, върху „Престиж-96” ООД, гр. Велико Търново. КЗК постанови незабавно изпълнение на решението....