Етикети: конкуренция на пазара

КЗК изиска информация от търговски вериги

КЗК изиска информация от търговски вериги

КЗК изиска информация от търговски вериги относно изпълнението на поетите от тях ангажименти Комисията за защита на конкуренцията изиска информация от шест търговски вериги, като част от правомощията си за извършване на последващ контрол,...

КЗК разреши Ренаиско Б.В. да придобие Дефко

КЗК разреши Ренаиско Б.В. да придобие Дефко

Комисията за защита на конкуренцията разреши Ренаиско Б.В да придобие едноличен контрол върху Дефко ООД Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на едноличен контрол от страна на „Ренаиско“ Б.В.,...

Национална банка на Гърция има разрешение

Национална банка на Гърция има разрешение

Национална банка на Гърция има разрешение да придобие Юробанк Ергасиас Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на едноличен контрол от страна на „Национална банка на Гърция“ С.А., Гърция, върху...

Насоки за съответствие на корпоративните програми

Насоки за съответствие на корпоративните програми

Насоки за съответствие на корпоративните програми с правилата на конкуренцията Комисията за защита на конкуренцията прие Насоки относно корпоративните програми за съответствие с правилата на конкуренцията. Целта на документа е да помогне на бизнеса...

Горубсо-Мадан стана собственост на Върба-Батанци

Горубсо-Мадан стана собственост на Върба-Батанци

Горубсо-Мадан стана собственост на Върба-Батанци Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия, чрез придобиване на едноличен контрол от страна на „Върба-Батанци“ АД, гр. Златоград, върху „Горубсо-Мадан“ АД. Сделката цели запазване и развитие...

НИС Петрол придобива 8 бензиностанции

НИС Петрол придобива 8 бензиностанции

НИС Петрол  придобива 8 бензиностанции в страната, постанови Комисията за защита на конкуренцията Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на контрол върху 8 броя бензиностанции в градовете Пловдив, Бургас,...

Пазарите на телефонни услуги са в съответствие с правилата

Пазарите на телефонни услуги са в съответствие с правилата

Пазарите на телефонни услуги са в съответствие с правилата на конкуренцията Комисията за защита на конкуренцията изготви становище по искане на КРС за съгласуване на Проект на решение на КРС за определяне, анализ и...

Санкции в общ размер от 182 445 лв

Санкции в общ размер от 182 445 лв

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции в общ размер от 182 445 лв за нелоялна конкуренция Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК от страна на...