КЗК наложи санкция на Крез Груп ООД, гр. Пловдив за нелоялна конкуренция

КЗК наложи санкция на Крез Груп ООД, гр. Пловдив за нелоялна конкуренция Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК от страна на „Крез Груп“ ООД, гр....