Етикети: Камен Веселинов

Окончателно решение на ВАС по спора Найденова – Камен Веселинов

Окончателно решение на ВАС по спора Найденова – Камен Веселинов

Върховният административен съд на Република България – Петчленен състав, с определение № 15075 от 12/12/2014 ОСТАВИ В СИЛА определение № 13073/03.11.2014г., постановено по адм. дело № 13620/2014г. по описа на Върховния административен съд, пето...

Председателят на ПВ губи дело срещу Министър Председателя

Председателят на ПВ губи дело срещу Министър Председателя

С определение № 13073 от 03/11/2014 на Върховният административен съд на Република България, остави без разглеждане жалбата на Таня Найденова Митова от гр.София против заповед № КВ-376 от 08.10.2014 г. на Министър Председателя на...

Патентно ведомство вече дава защита и върху неясни изображения

Патентно ведомство вече дава защита и върху неясни изображения

Под ръководството на видния български професор Камен Веселинов в брой 7/2013 на Официалния си бюлетин Патентно ведомство публикува заявка за марка №126957 на първомайската фирма „ББП” ООД, включваща следното изображение:        ...

Без българска номинация за Европейски изобретател на годината 2013

Без българска номинация за Европейски изобретател на годината 2013

Вече са известни номинираните за 2013г. за наградите Европейски изобретател на годината. Сред тях няма българи. Българското патентно ведомство под ръководството на професор Камен Веселинов за втора година не включиха българската изобретателска общност в...