Промяна в данните на притежател на търговска марка

Потребителите на Мадридската система вече могат да управляват всички транзакции, свързани с промени в данните на притежателя на търговска марка и записването на откази, чрез WIPO IP Portal.