Иновация ни помага да разбираме езика на глухите

Учени от Калифорнийския университет са разработили високотехнологични ръкавици, които в реално време трансформират жестомимичния език в пряка реч.