Етикети: индустриалната собственост

Съществено забавяне работата на Патентно Ведомство след въвеждане на електронното подаване на заявки за марки

Съществено забавяне работата на Патентно Ведомство след въвеждане на електронното подаване на заявки за марки

Световна практика е при въвеждането на електронно подаване на обекти на индустриалната собственост да се постигне оптимизация работата на административния орган и да се облекчат максимално заявителите и на тази основа да се постигне...

Обучение на представители на Ведомството за индустриална собственост на Косово

Обучение на представители на Ведомството за индустриална собственост на Косово

Делегация от Ведомството за индустриална собственост на Косово, водена от генералния директор Флутура Хокса, посети Патентното ведомство от 23 до 25 септември. По време на визитата бе проведено обучение в рамките на европейския проект...