hfhfhfhfhfh

Етикети: изобретения

ОТГОВОРИ НА КАЗУСИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ВЪВ ВАРИАНТ № 1 от изпита за ПИС 2012 година

ТЕКСТА НА САМИТЕ КАЗУСИ НЕ Е ИЗВЕСТЕН…… КАЗУС № 1 – 25 точки От кандидата се очаква да анализира така направеното изложение като даде следните съвети на своя клиент: 1. Представителят не съветва клиента...

Резултати от проведения на 14.12.2012г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели

Резултати от проведения на 14.12.2012г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели

Издържали писмения изпит кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели: 1. Ралица Веселинова Заякова-Крушкова 2. Стоян Иванов Сираков 3. Димитър Атанасов Батаклиев 4. Христина Николаева Габровска 5. Николай...

Съмнения за липса на прозрачност и предизвестеност в предстоящите изпити за представители по индустриална собственост

По данни на националния портал за интелектуална собственост IP Bugaria, организацията на изпита за представители по индустриална собственост, протича в грубо нарушение на Инструкцията за провеждането му и общоприетите норми в обществото и ЕС...

Kандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретения и полезни модели

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на изобретения и полезни модели , допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 14.12.2012 г съгласно заповед 699/ 29.10.2012. г 1. Ралица...

Пето изложение на изобретения в Кувейт

Пето изложение на изобретения в Кувейт

От 19 до 22 ноември, в Кувейт, ще се проведе Петото изложение на изобретения, което е единствено по рода си за страните от Средния Изток и второто най-голямо изложение след това в Женева. Организатор...

иноватори

Иноватори мечтатели…

По време на тазгодишния Ден на Интелектуалната собственост (26 април, 2012) ще бъде обърнато специално внимание на иноватори мечтатели. Зад всяко велико изобретение, артистично или технологично, стои човешка история – приказка, в която се...

Златна Книга на българските изобретатели

Златна Книга на българските изобретатели

АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ Ст.н.с. д-р ИВАН МИТЕВ НАЧО ПАПАЗОВ Н.д.н академик АНГЕЛ БАЛЕВСКИ Н.д.н. академик ЛЮБОМИР ЖЕЛЯЗКОВ З.д.н. член-кор. проф. ИВАН ДИМОВ З.д.н. проф. д-р инж. МИХАИЛ ГЕРАСИМОВ З.д.т. д-р т.н. ст.н.с. I ст....

ден на книгата

Статут на Златната книга

СТАТУТ НА ЗЛАТНАТА КНИГА На Патентно ведомство Чл.1 (1) Златната книга на Патентно ведомство се учредява като израз на обществено признание, оценка и почит към авторите на научни открития и към изобретателите с най-високи...