Етикети: изключително право

Проект за нов Наказателен кодекс

Проект за нов Наказателен кодекс

Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова представи в Министерски съвет проектът за нов Наказателен кодекс. В частта престъпления против интелектуалната собственост са предвидени следните текстове: Раздел VІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ Плагиатство...

единен патент

Нов регламент относно защитата на правата върху интелектуална собственост

Европейската комисия изготви  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 608/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент...