Статут на Златната книга

СТАТУТ НА ЗЛАТНАТА КНИГА На Патентно ведомство Чл.1 (1) Златната книга на Патентно ведомство се учредява като израз на обществено признание, оценка и почит към авторите на научни открития и към изобретателите с най-високи...