Етикети: защита на интелектуалната собственост

анкета

Анкета относно нагласите към правото на защита на интелектуалната собственост

Миналата седмица националният портал за интелектуална собственост IP Bulgaria представи на Вашето внимание информационната кампания за защита на интелектуалната собственост „IP: Why should I be bothered“, подкрепена от  Службата на Европейския съюз за интелектуална...

Авторски и сродни права – основа на творческите индустрии

Авторски и сродни права – основа на творческите индустрии

Copyrights.bg представя трета част от доклад с резултатите от Национално изследване „Картографиране на творческите индустрии в България“. Днес разглеждаме Авторските и сродните им права – основа на творческите индустрии Автори: Доц. д-р Иван Чалъков Гл. ас. Донка Кескинова катедра “Приложна и институционална социология”, ПУ “Паисий Хилендарски”   Дял на оригиналните продукти и услуги Ивестиции в нови продукти […]

The post Авторските и сродните им права – основа на творческите индустрии appeared first on CopyRights.BG.

Положително развитие за Европейския съюз

Положително развитие за Европейския съюз

Special 301 за 2014г. представя  добрия пример на ЕС в положително развитие на защита на интелектуалната собственост. Предложението на Европейската комисия през 2013 г. за Директива на Европейския Парламент и на Съвета за защита...

Лекция на тема „Защита на изображения в Швейцария“ на 29 Април в Берн

Лекция на тема „Защита на изображения в Швейцария“ на 29 Април в Берн

Федералният Институт по Интелектуална Собственост на Швейцария обявява лекцията „Защита на изображенията в Швейцария“ на Себастиан Ренгшаусен и Дирк Фелдман. Важно е да се отбележи, че в Швейцария, фотографските изображения са защитени от авторско...

регистрация на марки

СЪБИРАТ СЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТЕМИ, КОИТО ДА ЗАЛЕГНАТ В ДНЕВНИЯ РЕД ЗА РАБОТАТА НА СЪВЕТА ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ПРЕЗ 2013 Г.

С Постановление на Министерски съвет № 267/26.10.2012 г. е създаден Съвет за защита на интелектуалната собственост към Министерски съвет. Съветът е консултативен орган за осъществяване координация и сътрудничество между държавните институции, органите за местно...